1. Despre First Bank Romania S.A.

First Bank România S.A. (denumită în continuare “First Bank”) este persoană juridică română cu sediul social în Șos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/27.02.1995 și la Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-026/18.02.1999, având Cod Unic de Înregistrare nr. 7025592, e-mail office@firstbank.ro, www.firstvideobank.ro.  

First Bank este operator de date cu caracter personal conform Notificării nr. 978/2007 și prin natura activităților pe care le desfășoară, prelucrează cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare datele dumneavoastră cu caracter personal. 

2. De ce să alegeți platforma de consiliere video și audio: ce reprezintă această soluție?

In cazul Persoanei Fizice Autorizate: titularul PFA (denumit in continuare "Imputernicit").

In cazul companiei Micro numai de catre persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii (denumit in continuare "Imputernicit"):

  • asociat, actionar, administrator din cadrul companiei Micro, 
  • persoana imputernicita sa desfasoare activitati financiar bancare in numele companiei Micro.

Pentru a putea verifica dacă îndepliniți condițiile mai sus menționate este necesar să introduceți în secțiunea următoare a paginii de start numele dumneavoastră complet, in calitate de Imputernicit, adresa dumneavoastra de e-mail și Codul Numeric Personal (CNP). Veti fi de asemenea informat cu privire la documentele necesar a fi prezentate in cadrul sesiunii video. 

Suntem conștienți și realizăm că CNP-ul dumneavoastră este o informație sensibilă, în consecință avem măsuri stricte de verificare implementate. Utilizăm cele mai recente tehnologii de criptare pentru a păstra și proteja această informație personală (și celelalte date cu caracter personal sau informații despre dumneavoastră).  Am dori să vă asigurăm că operăm în baza unei politici stricte în ceea ce privește datele cu caracter personal. 

5. Cum funcționează platforma de consiliere video si audio - serviciul de consiliere audio?

Ținând cont de faptul că în momentul de față parcurgeți această pagină de informare, înseamnă că deveniți familiar cu platforma noastră. După cum am menționat anterior, în vederea accesarii serviciului de consiliere, in secțiunea de start veți introduce urmatoarele date: 

Pentru Imputernicit:

  • numele si prenumele, CNP,  fotografia cartii de identitate, 
  • numarul telefonului mobil, adresa email,
  • informatii cu privire la calitatea dumneavoastra de asociat/actionar/administrator/titular PFA in cadrul companiei Micro/PFA, 

Pentru companii Micro/PFA:

  • denumirea companiei Micro/PFA, 
  • CUI/CIF companieiMicro/PFA,
  • adresa punctului de desfasurare a activitatii, 
  • informatii cu privire la cifra de afaceri anuala in EURO conform ultimului bilant depus / venitul brut anual in EUR, potrivit declaratiei privind veniturile realizate pe ultimul an, după care veți intra într-o zonă de așteptare online, așteptând sa fiți preluat de către un agent First Bank.

În momentul în care un agent va fi disponibil, va prelua solicitarea dumneavoastră și va iniția sesiunea de consiliere video și audio.

Este important de reținut că veți avea nevoie de o conexiune la internet stabilă, de un microfon (fie atașat dispozitivului dumneavoastră, fie încorporat) și de o cameră video (fie atașată la dispozitivul dumneavoastră, fie încorporată). Veți putea configura dispozitivele audio și video în timpul așteptării, în baza informațiilor de configurare pe care le veți putea identifica pe pagină.

În momentul în care conexiunea este stabilită (atât din partea dumneavoastră cât și din partea agentului nostru), va începe sesiunea video și audio, iar pentru siguranța convorbirii, datele audio și video vor fi înregistrate pe durata întregii sesiuni de consiliere video. Agentul desemnat să preia apelul dumneavoastră vă va solicita la începutul acestei sesiuni să prezentați documentul de identitate (cartea de identitate) căruia i se va face o fotografie;

După ce identitatea dumneavoastră a fost validată de către agentul First Bank, in functie de produsul ales agentul First Bank va va oferi detalii amănunțite cu privire la opțiunea dumneavoastră. În momentul în care v-ați decis cu privire la produsul pe care doriți să îl accesați, va trebui sa bifați căsuța ce marchează acordul dumneavoastră pentru produsul ales. Ulterior va fi necesar sa incarcati in platforma video documentele mentionate de agentul First Bank in cadrul sesiunii video.

In cazul in care produsul ales este un credit Prompt Overdraft sau/si un credit Prompt Capital de Lucru, in scopul stabilirii eligibilitatii, Banca va efectua verificari cu privire la Persoana Fizica Autorizata in baze de date publice precum: Ministerului de Finante, Centrala Incidentelor de Plati, Portal Just, Registrul Comertului (RECOM) si Agenția Naționala de Administrare a Finanțelor (ANAF). 

După determinarea eligibilitatii precum si a capacitatii de rambursare, agentul First Bank va stabili dacă compania Persoana Fizica Autorizata este eligibila pentru produsul ales. În acel moment, agentul First Bank vă va prezenta oferta indicativa urmând să o primiți la cererea expresa a dvs. si pe adresa de e-mail indicată. 

Sesiunea de consiliere video va fi finalizată în acest moment. În funcție de produsul ales, First Bank va  desfășura o serie de activități interne pentru a putea finaliza procesul, după cum urmează:

Credit Prompt Overdraft / Credit Prompt Capital de Lucru: ulterior comunicarii ofertei indicative in cadrul sesiunii video, in vederea intocmirii dosarului de credit pentru aprobare, prin intermediul  Reprezentantului Bancii veti prezenta documentele originale si formularele semnate. In acest sens, Reprezentantul Bancii vă va contacta pentru a stabili o întâlnire cu dumneavoastră, în locația și la ora pe care dumneavoastră le veți alege. In cadrul aceleiasi intalniri, veti semna documentele aferente produselor/serviciilor bancare pe care intentionati sa le achizitionati, cum ar fi Cererea de Credit, oferta indicativa acceptata de catre dumneavoastra, lista de comisioane, precum, si acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Creditare pentru Persoana Fizica Autoizata. Aplicația dumneavoastră va fi procesată si analizată de către colegii noștri din BackOffice. Ulterior aprobarii finale a creditului de catre Banca, in vederea acordarii acestuia, veti fi informat cu privire la decizia de creditare. Reprezentantul Bancii vă va contacta pentru a stabili o întâlnire cu dumneavoastră, în locația și la ora pe care dumneavoastră le veți alege, pentru a semna documentele contractuale. De asemenea, este nevoie, pentru realizarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, sa îi înmânați reprezentantului Bancii o copie a actului de identitate, semnată de dumneavoastră, cu mențiunea “conform cu originalul”.

Pachet de cont curent: solicitarea dumneavoastră va fi procesată si analizată de către colegii noștri din BackOffice. Pentru a activa contul si finaliza deschiderea Pachetului de cont curent va va fi comunicat pe adresa de email indicata IBAN-ul. 

De asemenea vi se va comunica necesitatea prezentarii AGA/decizia asociat unic/procura (in cazul companiei Micro), in vederea activarii contului. Prin intermediul reprezentantului Bancii veti prezenta documentele originale si formularele semnate, menționate in cadrul sesiunii video pe care ați avut-o cu agentul Bancii. Reprezentantul Bancii vă va contacta pentru a stabili o întâlnire cu dumneavoastră, în locația și la ora pe care dumneavoastră le veți alege, pentru a semna documentele contractuale. Cardul de debit, PIN-urile necesare pentru utilizarea cardului de debit si a serviciului de internet banking winbank precum si datele de autentificare în platforma winbank va vor fi inmanate de reprezentantul Bancii. 

În acest moment, contractele au fost semnate, iar dumneavoastră ați intrat in posesia produselor selectate, finalizându-se astfel procesul de consiliere video-audio și achiziționare produse financiar-bancare.

6. De unde puteți accesa platforma de consiliere video și audio?

Platforma de consiliere video poate fi accesată de oriunde, dacă îndepliniți condițiile tehnice necesare, însă va trebui să vă asigurați că vă aflați într-un mediu care asigură confidențialitatea convorbirii. 

Trebuie să rețineți că această sesiune audio și video presupune o serie de date cu caracter personal sensibile pe care dumneavoastră le veți furniza și pe care noi le vom prelucra. Astfel, este important ca spațiul în care vă aflați să nu fie tranzitat de către persoane terțe și să vă asigurați că nimeni altcineva nu este prezent la acest apel video (inclusiv membrii familiei). Din acest punct de vedere, menționam că prin sesiunea de video si audio se prelucrează date cu caracter personal – imaginea faciala si vocea dumneavoastră, precum si alte posibile imagini ce intra in cadrul camerei video incorporata sau atașata calculatorului, respectiv echipamentului de comunicare electronica pe care îl folosiți. In acest sens, trebuie sa rețineți faptul că sesiunea video si audio nu va putea continua în cazul in care în cadrul camerei video va apărea imaginea unei alte persoane. În situația in care in proximitate se afla o alta persoana decât dumneavoastră, vă invitam să accesați produsele noastre, printr-o vizită la cea mai apropiata sucursală a First Bank.

7. Cum trebuie să asigurați confidențialitatea sesiunii de consiliere audio?

Sesiunea de consiliere video și audio în vederea achiziționării produselor de tip Credit Prompt Overdraft,  Credit Prompt Capital de Lucru, Pachet de cont curent, la care veți participa împreuna cu angajatul First  Bank, este confidențiala și personală, dedicată și autorizată numai pentru accesul si beneficiul  dumneavoastră personal. 

Este absolut interzisă înregistrarea, reproducerea sau copierea prin orice mijloace a sesiunii de consiliere video și audio fără acordul expres, scris al reprezentanților legali ai First Bank.

De asemenea, este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă să asigurați un mediu sigur și confidențial,  tehnic și fizic și să nu permiteți accesul altor terțe persoane în timpul sesiunii de consiliere video și audio.

În situația în care accidental sau neautorizat de către First Bank o terță persoană va accesa sau va interfera în sesiunea de consiliere video și audio și dumneavoastră nu asigurați un mediu sigur și confidențial pentru continuarea sesiunii, vom fi puși in situația de a întrerupe sesiunea și a o relua atunci când dumneavoastră veți putea asigura confidențialitatea sesiunii.

Refuzul  privind respectarea confidențialității sesiunii de consiliere video și audio are drept consecință imediată întreruperea accesului la serviciile de consiliere video și audio. În această situație,  vă invitam să accesați produsele noastre, printr-o vizită la cea mai apropiata sucursală  a First Bank Romania S.A.

8. Ce se întâmplă dacă sunteți indecis?

În cazul în care nu sunteți decis în privința produsului pe care doriți să îl accesați, veți avea opțiunea de a amâna sesiunea, urmând să primiți pe adresa de e-mail indicată un link pe care îl veți putea accesa ulterior, reluând procesul de la pasul la care ați rămas.

 

9. Ce informatii/date cu caracter personal ne veți furniza?

Inainte si pe parcursul sesiuni de consiliere video este necesar sa ne comunicați/ completati o serie de date cu caracter personal, după cum urmează:

- Denumire companie Micro/Persoana Fizica Autorizata reprezentata de Imputernicit

- Numele și prenumele Imputernicitului

- Codul Numeric Personal al Imputernicitului 

- Numarul de telefon mobil si adresa de email a Imputernicitului

- Informații privind calitatea de asociat/actionar/administrator/Titular PFA 

- Numele, prenumele, functia si procentul detinut pentru asociati/ actionari/ administratori/titular PFA ai companiei Micro/PFA

- Fotografia actului de identitate a Imputernicitului

- Imaginea faciala si vocea Imputernicitului

- Datele de identificare ale Beneficiarului real al companiei Micro/PFA-ului  

- Statutul de persoana expusa politic a actionarilor/asociatilor/administratorilor companiei Micro/Titularului PFA, respectiv a beneficiarului real. 

Pe langa datele enumerate mai sus, pe parcursul sesiunii de consiliere audio-video va fi necesar sa furnizati si urmatoarele informatii:

- Numarul de telefon/fax al companiei Micro/Persoanei Fizice Autorizate

- Informatii despre rezidenta fiscala a companiei Micro/Persoanei Fizice Autorizate

- Cel mai important furnizor (potrivit ultimului registru de incasari si plati aferent anului financiar incheiat)

- Cel mai important client (potrivit ultimului registru de incasari si plati aferent anului financiar incheiat)

- Declaratie privind implicarea sau nu in litigii a Persoanei Fizice Autorizate, grupului de companii din care face parte Titularul PFA 

- Declaratie privind inregistrarea sau nu de popriri pe conturile curente deschise la banci de catre Persoana Fizica Autorizata, grupul de societati din care face parte Titularul PFA

- Declaratie privind aflarea sau nu in procedura de insolventa sau faliment  a Persoanei Fizice Autorizate, grupului de companii din care face parte Titularul PFA 

Înțelegem că aceste date sunt importante pentru dumneavoastră. Tocmai de aceea, First Bank vă asigură că va prelucra aceste date cu buna-credința și în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare.

 

10. De ce ne sunt necesare aceste informatii/date cu caracter personal?

Informatiile/datele cu caracter personal menționate în secțiunea anterioară sunt prelucrate pentru a vă putea facilita accesul la portofoliul de produse financiar-bancare pe care vi le punem la dispoziție prin serviciul de consiliere video, pentru respectarea măsurilor legale de identificare a clienților bănci, pentru analiza calitatii de Imputernicit a dumneavoastra, pentru analiza riscului de credit după cum urmează:

- Pentru a identifica daca compania Micro/PFA pe care o reprezentati este client al băncii, incluzând situația serviciilor și produselor deja achizitionate de la First Bank;

- Pentru a evalua dacă compania Micro/PFA este eligibila pentru produsele menționate;

- Pentru a facilita, completa sau confirma informații despre produsele pe care le alegeți;

- Pentru a va comunica ofertele indicative precum și documentele necesare contractării produselor financiar-bancare oferite in cadrul platformei de consiliere video ale First Bank, respectiv pentru furnizarea serviciilor și produselor pentru care optați și pe care compania Micro/PFA dorește sa le achiziționeze; 

- Pentru a vă notifica eventuale modificări de termeni și condiții;

- Pentru a obține un feedback legat de experiența utilizării serviciului de consiliere video si a produselor achiziționate prin intermediul acestui serviciu.

Datele cu caracter personal cum ar fi, dar fără a se limita la, numele, prenumele, si CNP-ul precum si informatiile despre compania Micro/PFA sus-menționate, inclusiv cu privire la acționari/asociați/administratori/titular PFA si beneficiarul real, vor fi prelucrate și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Bănci de cunoaștere a clientelei, de prevenire a infracțiunilor de spălare a banilor si a finanțării terorismului. 

In acest scop, First Bank va prelucra datele cu caracter personal si informatiile aferente Persoanei Fizice Autorizate existente în bazele de date ale Ministerului de Finanțe, Centrala Incidentelor de Plăti, Portal Just,  Registrul Comerțului (RECOM) si Agenției Naționale de Administrare a Finanțelor (ANAF).

De asemenea, in timpul sesiunii de consiliere video se va fotografia actul de identitate pentru realizarea măsurii de identificare Împuternicitului și pentru a lua măsurile necesare în vederea diminuării riscurilor de fraudă.

Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate pe baza acordului dumneavoastră  exprimat în cadrul sesiunii de consiliere audio-video prin acceptarea acestor Termeni si Condiții precum si prin bifarea căsuțelor separate dedicate prelucrării datelor cu caracter personal. De asemenea, pe această pagină de web sunt prezentate și nota informativă generală privind serviciul de consiliere video – audio. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal se vor arhiva conform legislației în vigoare, arhivarea imaginii faciale și a vocii pentru o perioadă de 30 de zile de la data finalizării sesiunii de consiliere video, respectiv de la data încheierii contractului aferent produselor /serviciilor achizitionate, iar restul datelor pentru o perioadă de minim 5 (cinci) ani de la data colectării, respepctiv a incetarii relatiei contractuale cu compania Micro/PFA-ul reprezentat de catre dumneavoastra.

In cazuri temeinic justificate, Banca poate sa arhiveze datele pentru perioade mai îndelungate, cu informarea prealabilă a dumneavoastră in conformitate cu prevederile legale in vigoare in domeniul protecției datelor cu caracter personal sau al prevederilor legale speciale aplicabile in domeniul serviciilor financiar-bancare. 

 

11. Drepturile Imputernicitului în legătură cu datele cu caracter personal furnizate

Potrivit legislației aplicabile in domeniul protecției datelor cu caracter personal, persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiaza de urmatoarele drepturi prevazute de articolele 12-22 din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016 (GDPR):

- dreptul de informare cu privire la datele prelucrate, scopul prelucrării datelor, categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele precum si la celelalte informatii prevazute de art. 13 din GDPR 

- dreptul de acces la datele cu caracter personal, conform art. 15 din GDPR;

- dreptul de rectificare a datelor conform art. 16 din GDPR,

- dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din GDPR,

- dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor, conform art. 18 din GDPR,

- dreptul de a solicita notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite datele, în cazul în care au intervenit rectificări, actualizări, blocări, ștergeri sau anonimizări, conform art. 19 din GDPR;

- dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din GDPR,

- dreptul de a obiecta ca datele cu caracter personal să facă obiectului unei prelucrări, conform art. art. 21 din GDPR, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, efectuata exclusiv prin mijloace automate, conform art. 22 din GDPR

- dreptul de a se adresa justiției, si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Totodată, aveti dreptul de a nu fi de acord sau de a va retrage consimtamantul cu privire la operațiunea de prelucrare a datelor personale – imaginea faciala si audio și să solicitati ștergerea datelor arhivate, in temeiul legislației aplicabile. Menționam ca in cazul in care va retrageti consimtamantul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in timpul sesiunii de consiliere video până la încheierea contractului de credit Prompt Overdraft sau/si Promot Capital de Lucru, Pachet de cont curent, sesiunea de consiliere video urmează sa se întrerupă. Într-o asemenea situație, pentru a accesa produsele noastre, aveți posibilitatea sa va prezentați la oricare din sucursalele First Bank pentru a discuta cu un agent al Băncii. 

 

12. Unde vor fi stocate și pentru ce perioadă datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi stocate pentru o perioadă de timp determinată, în funcție de prevederile legale, într-o locație securizată și în conformitate cu termenele și prevederile legale, după cum urmează:

- înregistrările video și audio vor fi păstrate pentru o perioadă de 30 de zile, de la data finalizării sesiunii de consiliere video, respectiv de la data încheierii contractului de credit.;

- pentru raportările aferente obligației legale de cunoaștere a clientelei in scopul prevenirii infracțiunilor de spălare a banilor, de finanțare a terorismului, de evaziune fiscale, datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioada de minim 5 (cinci) ani de la data încheierii relației de afaceri, respectiv de la data încheierii ultimei tranzacții realizate cu Banca.

 

13. Ce se întâmplă dacă nu sunteți de acord să furnizați informațiile pe care vi le cerem?

În cazul în care nu sunteți de acord să furnizați datele cu caracter personal necesare în cadrul platformei de consiliere video, suntem determinați să întrerupem procesul de achiziționare a produselor prin serviciul de consiliere audio și video. În această situație, vă invităm să accesați produsele noastre în cadrul unei vizite la cea mai apropiata sucursală a First Bank România S.A.

Scopul principal al acestei platforme este să vă ofere o experiență inovatoare în ceea ce privește interacțiunea dintre dumneavoastră și First Bank. Intenționăm să vă oferim pe această cale un canal de consiliere video și audio, prin intermediul căruia veți avea posibilitatea de a descoperi produsele noastre care se vor alinia cel mai bine nevoilor dumneavoastră, fiind astfel doar la un pas de a realiza ceea ce v-ați propus. 

Este important de reținut faptul că soluția pe care v-o propunem și v-o punem la dispoziție nu necesită nicio deplasare din partea dumneavoastră la niciuna din sucursalele Băncii. 

 

3. Ce produse vă punem la dispoziție prin intermediul acestei platforme de consiliere video și audio (denumit în continuare „serviciul de consiliere video”)?

First Bank vă pune la dispoziție prin intermediul serviciului de consiliere video o serie de produse specifice activității noastre, după cum urmează:

Pentru Persoane Fizice Autorizate: 

- Creditul Prompt Overdraft pentru finantarea activitatii curente ce acopera nevoia permanenta sau recurenta generata de ciclul de exploatare a afacerii sau pentru refinantarea altor facilitati pentru capitalul de lucru. Nu sunt necesare garantii solide in vederea obtinerii creditului si, de asemenea, nu este necesar să prezentati justificari in utilizarea finantarii. Imprumutul se acorda pe o perioada de pana la 12 luni, acordandu-se in contul curent al companiei deschis la First Bank Romania.

- Creditul Prompt Capital de Lucru acordat pentru finantarea nevoilor pe termen scurt rezultate din diminuarea capitalului circulant, pentru acoperirea nevoii de finantare pe termen scurt aparuta datorita ciclului de exploatare sau pentru refinantarea altor facilitati pentru capitalul de lucru. In vederea obtinerii creditului nu sunt necesare garantii suplimentare cu exceptia fideiusiunii si ipotecii mobiliare pe contul curent  si, de asemenea, nu este necesar să prezentati justificari in utilizarea finantarii. Imprumutul se acorda pe o perioada de pana la 24 luni rambursarea realizandu-se in rate sau anuitati lunare egale.

- Pachetul de cont curent reprezinta un ansamblu de produse si servicii, compus, in functie de pachetul pentru care optati, din minim un cont curent, minimum un card de debit atasat contului curent si winbank. In cadrul sesiunii video agentul va va prezenta toate optiunile aferente fiecarui tip de pachet de cont curent. In functie de pachetul pe care il veti alege, veti beneficia de un numar de tranzactii gratuite (plati, incasari, retrageri de numerar de la ATM)  ce va confera o reducere de timp si costuri. 

Pentru companii Micro:

- Pachetul de cont curent reprezinta un ansamblu de produse si servicii, compus, in functie de pachetul pentru care optati, din minim un cont curent, minimum un card de debit atasat contului curent si winbank. In cadrul sesiunii video agentul va va prezenta toate optiunile aferente fiecarui tip de pachet de cont curent. In functie de pachetul pe care il veti alege, veti beneficia de un numar de tranzactii gratuite (plati, incasari, retrageri de numerar de la ATM)  ce va confera o reducere de timp si costuri.

 

4. Cui i se adresează serviciul de consiliere video?

Serviciul de consiliere video se adreseaza companiilor Micro (denumita in continuare si "Micro") si Persoanelor Fizice Autorizate (denumita in continuare si "PFA") a caror cifra de afaceri anuala in EURO, conform ultimului bilant depus/al caror venit brut anual in EURO, in baza declaratiei privind veniturile realizate pe ultimul an, este mai mica sau egala cu 500.000 EURO, respectiv mai mica sau egala cu echivalentul acestei sume in Lei;

Serviciul de consiliere video va putea fi accesat:


 

 

Personalul nostru dedicat îţi stă la dispoziție pentru orice informații despre produsele și serviciile noastre la tel: 021 303 69 69 sau 0800 801 802.

Bine ai venit la noi! Vrem să-ți oferim o și mai bună experiență de navigare!

Folosim cookie-uri necesare funcționării site-ului nostru și analizării performanței, pentru a-ți oferi un conținut personalizat după interesele și preferințele tale, precum și pentru activitatea de marketing a băncii și a partenerilor săi. Dacă ești de acord să utilizăm aceste cookies, te rugăm să apeși butonul "Sunt OK" de mai jos. De asemenea, ai libertatea de a alege tipurile de cookies pe care ești de acord să le folosim; mai multe informații, inclusiv detalii cu privire la modul în care poți șterge/bloca anumite cookie-uri după acceptarea lor, regăsești citind Politica de Cookies.

(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function() {(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)} ; h._hjSettings= {hjid:1201617,hjsv:6} ; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');